Viewing: mastery learning

Eriyttäminen on niin lahjakkaiden kuin heikkojenkin oppilaiden oikeus.

Miksi eriyttäminen on tärkeää?   Oppilasmäärä ryhmissäni vaihtelee 11 ja 22 välillä. Pienimmät ryhmät löytyvät kemiasta ja fysiikasta ja suurimmimmat matematiikasta ja tietotekniikasta. Joka tapauksessa jokaiseen ryhmään mahtuu hyvin erilaisia oppijoita. Sanomattakin on selvää, että heikoimmille oppilaille tarjotaan tukea. Oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa voidaan määritellä oppilaille erilaisia painoalueita. Tämä kuitenkin edellyttää että oppilas on tehostetun tai […] Read More

Matematiikan tunneilla on tekemisen meininki!

Oppilaat ovat ottaneet uudet matematiikan järjestelyt hyvin vastaan.   Kerroin edellisessä matematiikkaa käsittelevässä jutussa uudesta opetusjärjestelystä, mitä toteutan omalla seiskaluokallani. Hommat ovat pyörähtäneet hyvin käyntiin ja usko siihen, että ollaan oikeilla jäljillä, on kasvanut. Tässä artikkelissa kerron kokemuksiani muutaman oppitunnin jälkeen. Aloitustunti kannattaa suunnitella huolella. Saimme kollegoiden kanssa valmistelut tehtyä joululoman aikana, joten lukukauden alussa […] Read More

Matematiikka on tärkeä oppiaine. Miten sen opetusta voitaisiin kehittää?

Ensimmäinen puolikas lukuvuoden matematiikan opetuksesta takana – Mitä jäi käteen?   Opetin tämän vuoden aikana ensimmäistä kertaa matematiikkaa muutamia sijaisuuksia lukuun ottamatta. Joku voi varmasti ajatella, että en ole kovin hyvä puhumaan tästä asiasta, mutta itse olen eri mieltä. Nimenomaan nyt kun, kun opetuskokemusta ja rutiineja ei ole vuosia takana, pystyn suhtautumaan omaan opetukseeni kriittisesti. […] Read More