Viewing: tieto- ja viestintätekniikka

Opettajasta oppikirjailijaksi

Uusia haasteita   Alkuvuodesta 2016 sain houkuttelevan tarjouksen. Työkaveri oli jutellut Tampereen Treduka -messuilla Tabletkoulun edustajan kanssa. Tabletkoululla ei tuolloin ollut materiaalia yläkoulun kemiaan tai fysiikkaan. Tapaaminen messuilla johti siihen, että työkaverini pyydettiin oppikirjailijaksi. Materiaalia on kurja työstää yksin, joten projektin ympärille piti kerätä kirjailijatiimi. Alussa projektissamme oli kolme opettajaa meidän koulusta ja kaksi muista […] Read More

Uuden opetussuunnitelmaluonnoksen ihmettelyä tieto- ja viestintäteknisestä näkökulmasta.

Mitä opetussuunnitelmaluonnos sanoo tieto- ja viestintätekniikan käytöstä?   Artikkelissa lainatut tekstit ovat suoraan perusopetuksen 7-9 luokkien opetussuunnitelman luonnoksesta.  ”Oppilaat saavat mahdollisuuden syventää aiemmin harjoiteltuja taitoja ja hyödyntää koulun ulkopuolella opittua.” Oppilaan on siis jo yläkouluun tultaessa hallittava tietyt tieto- ja viestintätekniset taidot. Näiden taitojen harjoittelun tulee muodostaa selvä ja yhtenäinen ketju joka alkaa alakoulun alusta. Tällä […] Read More

10. tavoitetta lukuvuodelle 2014-2015

Pohdintaa menneestä ja katsaus tulevaisuuteen.   Viime vuosi oli erittäin työntäyteinen. Vuoden aikana tapahtui valtavasti uusia ja mielenkiintoisia asioita. Oikeastaan luulen, että viime vuosi oli käänteentekevä koko urani kannalta. Toisaalta sain vakiinnutettua työpaikkani ja toisaalta ymmärsin, mikä voima on verkostoitumisella ja sosiaalisella medialla. Edellisen lukuvuoden aikana tuli kokeiltua lukuisia erilaisia tapoja opettaa luonnontieteitä ja matematiikkaa. […] Read More

Onko maksullinen oppikirja pian historiaa?

Onko oppikirjalle tarvetta?   Otsikon kysymys riippuu siitä, mitä oppikirjalla tarkoitetaan. Oppikirjalla voidaan tarkoittaa perinteistä paperikirjaa, työkirjaa, tehtäväkirjaa, sähköistä kirjaa tai jotain näiden yhdistelmää. Oppikirjan tehtävä on perinteisesti ollut oppilaiden tietolähde ja tehtäväpankki. Internetin aikakaudella tieto on ilmaista ja kaikille tarjolla. Ongelmaksi muodostuukin tiedon suuri määrä ja luotettavuus, joten aivan suoralta kädeltä ei oppikirjoja kannata […] Read More